MFA Sexbierum-Pietersbierum
 Samen in Beweging 

Commissie Algemene zaken en Financiën

In deze commissie worden alle algemene zaken geregeld met betrekking tot het tot stand komen van het nieuwe MFA.

Hieronder vallen zaken als:

  • opstellen en bewaken van de begroting
  • bezoeken aan instanties en andere MFA's
  • Registreren van de vrijwilligersuren


Namens de werkgroep heeft Ab Brouwer zitting in deze commissie, en wordt hierin ondersteund door:

  • Bouwe Tjallingii
  • Peter Alkema
E-mailen
Map
Info