MFA Sexbierum-Pietersbierum
 Samen in Beweging 

Commissie Activiteiten

Het doel van de activiteitencommissie is het aansturen van activiteiten voor het genereren van geld voor het MFA. Momenteel worden er al door vele vrijwilligers werkzaamheden verricht d.m.v. folders inleggen en in- en ompakwerkzaamheden. We zijn bezig om de vrijwillige werkzaamheden verder uit te breiden en allerlei andere diverse acties op te zetten. Wilt u ook een vrijwillige bijdrage leveren? Meld u zich dan aan via activiteiten@mfasexbierumpietersbierum.nl

De activiteitencommissie bestaat uit de volgende personen:

-       Jan Bruinsma (voorzitter) 06-53923374

-       Aukje van der Schaaf (vrijwilligerscoördinator)

-       Hanna Bruinsma

-       Afke Tolsma

-       Marjolein Ynema

-       Piet Sybesma

-       Marit Noordenbos

-       Djurretta Glastra van Loon

Heeft u vragen, ideeën en/of opmerkingen? We horen het graag!  

E-mailen
Map
Info