MFA Sexbierum-Pietersbierum
 Samen in Beweging 

Organisatie

In de werkgroep MFA zijn vertegenwoordigers namens  Dorpshuis it Waed, PKN Sexbierum-Pietersbierum en Dorpsbelang Sexbierum-Pietersbierum.

De werkzaamheden voor het nieuwe MFA zijn verdeeld in de diverse commissies en in elke commissie is een werkgroeplid toegevoegd.


Werkgroep MFA

Ab Brouwer

Ab Brouwer

Functie in Werkgroep MFA Voorzitter

Vertegenwoordiging Dorpsbewoner (v.h. Dorpsbelang)

Namens WG MFA in: Commissie Algemene Zaken

Bouwe Tjallingii

Bouwe Tjallingii

Functie in Werkgroep MFA: Bestuurslid en Notulist

Vertegenwoordiging Penningmeester Stichting Dorpshuis it Waed

Namens WG MFA in: Commissie Subsidies

Edwin Goudberg

Edwin Goudberg

Functie in Werkgroep MFA: Bestuurslid

Vertegenwoordiging: Voorzitter Stichting Dorpshuis it Waed

Jelle Jan Wissmann

Jelle Jan Wissmann

Functie in Werkgroep MFA: Bestuurslid

Vertegenwoordiging: Voorzitter Dorpsbelang

Namens WG MFA in: Commissie PR

Douwina Duin-Heeringa

Douwina Duin-Heeringa

Functie in Werkgroep MFA: Bestuurslid

Vertegenwoordiging: Kerkrentmeester PG en bestuurslid Stichting Dorpshuis it Waed

Namens WG MFA in: Commissie Exploitatie

Henk Smits

Henk Smits

Functie in Werkgroep MFA: Bestuurslid

Vertegenwoordiging: Kerkrentmeester PG

Namens WG MFA in: Commissie Bouw en Techniek

Jan Bruinsma

Jan Bruinsma

Functie in Werkgroep MFA: Bestuurslid

Vertegenwoordiging: Voorzitter College van Kerkrentmeesters

Namens WG MFA in: Commissie Activiteiten


Informatie over de commissies vindt u door op de naam van de commissie hieronder te klikken:

Commissie Algemene zaken en Financien

Commissie Subsidie 

Commissie Bouw en Techniek 

Commissie Activiteiten en Sponsoring 

Commissie PR en Communicatie 

Commissie Exploitatie 


 


E-mailen
Map
Info