MFA Sexbierum-Pietersbierum
 Samen in Beweging 

De hoogste tijd voor een multifunctionele accommodatie 

Een MFA waar mensen uit verschillende groepen van de samenleving spontaan met elkaar in contact komen zorgt voor binding van de inwoners met het dorpsleven en haar of zijn directe omgeving. Door meerdere functies samen te brengen wordt interactie tussen verschillende groepen op een natuurlijke wijze afgedwongen.

De aanwezigheid van een nieuwe te bouwen MFA creëert een levendige omgeving waar iets te beleven is voor iedereen. Een gebouw, een ontmoetingsplek die leidt tot sociale binding. Het draagt bij aan de  natuurlijke drang van de mens om zelf verantwoordelijkheid te nemen. Verantwoordelijkheid voor ons zelf, maar misschien nog wel belangrijker, voor elkaar. Gemeenschappelijkheid, “Mienskip” die verbindt en door zijn daadkracht de komst van de nieuwe voorziening mogelijk maakt!

Naast het sociale aspect is de economische leefbaarheid van belang. De MFA levert een bijdrage aan de werkgelegenheid door waar mogelijk lokale ondernemers te betrekken bij de bouw en later ook bij leveranties, onderhoud en de uitvoering van evenementen. Het organiseren van activiteiten en evenementen geeft een impuls aan de plaatselijke middenstand. 


Op deze website vindt u alle mogelijke informatie over het nieuw te realiseren MFA  


 

E-mailen
Map
Info